Uitvaartvereniging Associatie & IJmond

‘Ondersteuning bij ouder worden en overlijden’

Vertrouwd dichtbij

Steunpunt voor Leden

Omdat zij nog meer voor haar leden wil betekenen heeft de uitvaartvereniging een steunpunt waar leden terecht kunnen met vragen over zorg en ondersteuning rondom ouder worden. Het werkgebied omvat de IJmondregio (IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk) en de regio’s Zaanstreek, Purmerend, Alkmaar, Heiloo en Castricum.

Voordelen voor leden

Uitvaartvereniging Associatie & IJmond is een vereniging zonder winstoogmerk. Het lidmaatschap is gratis. Onze leden blijven via de vereniging op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de uitvaartzorg en kunnen bovendien een beroep doen op financiële voordelen.

Uitvaartvereniging - diensten speciaal voor leden

Goede doelen

Het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond is opgericht met als doel het ondersteunen van personen of instellingen die zich – zonder winstoogmerk – bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities.

Actueel

Zomervakantie

Meivakantie

Activiteitenoverzicht

Zomervakantie

Vanwege de zomervakantie is het steunpunt voor leden van 19 juli tot en met 18 augustus niet bereikbaar. De ledenconsultent is niet bereikbaar per telefoon. U kunt wel een mail sturen naar steunpunt@uitvaartvereniging.org, deze wordt dan ná 18 augustus in behandeling genomen. Heeft u dringend advies nodig i.v.m. een aanstaand overlijden, belt u dan 088-335...