Uitvaartvereniging Associatie & IJmond

Goededoelenfonds

Het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond is opgericht met als doel het ondersteunen van personen of instellingen die zich – zonder winstoogmerk – bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities.

Het Goedendoelenfonds staat als Stichting UNC Fonds onder nummer 54077672 in geschreven bij de Kamer van Koophandel.

Projecten

Het Goededoelenfonds steunt zowel grotere als kleinere projecten die aansluiten bij de doelstellingen van het fonds.

Ondersteuning aanvragen

In de toekenningsvoorwaarden staat beschreven waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor toekenning van ondersteuning. U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

De eerstvolgende vergadering waarin de aanvragen worden behandeld vindt plaats op 26 juni 2024.

Transparantie in uitvaarttarieven

ANBI-erkend

De officiële naam van het fonds luidt: Stichting UNC Fonds. Het Goededoelenfonds is gestart op 1 januari 2012 en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Goededoelenfonds ondersteunt organisaties die actief zijn in de IJmondregio (IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk) en de regio’s Zaanstreek, Purmerend, Alkmaar, Heiloo en Castricum.

Documenten

Beleidsplan 2021-2025

In dit beleidsplan legt het bestuur van het Goededoelenfonds haar beleidsvoornemens neer. Deze hebben betrekking op de jaren 2021 tot en met 2025.

pdf (230 KB)

Statuten

Oprichtingsakte.

pdf (638 KB)

Jaarverslagen Goededoelenfonds

Jaarverslag 2022

pdf (175 KB)

Jaarverslag 2021

pdf (366 KB)

Jaarverslag 2020

pdf (817 KB)

Jaarverslag 2019

pdf (219 KB)

Jaarverslag 2018

pdf (215 KB)

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Download dan onze flyer of neem contact op via telefoon (06 – 12 48 56 92) of e-mail (mvanaarst@dela.org).