Over de uitvaartvereniging

Uitvaartvereniging Associatie & IJmond is 90 jaar geleden opgericht als coöperatieve vereniging voor uitvaartverzorging. We vervullen inmiddels een vernieuwde en meer betekenisvolle rol voor onze leden. We hebben een Goededoelenfonds, dat personen en instellingen ondersteunt die zich bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities. Daarnaast hebben wij Steunpunt voor Leden opgericht, waar leden terecht kunnen met vragen over zorg en ondersteuning rondom ouder worden.

Geschiedenis

Zaanstreek

In 1930 wordt in Zaandam op 25 juni de Coöperatieve Vereniging U.A. Associatie voor Lijkbezorging opgericht. In augustus van dat jaar zijn er al 1300 leden. De contributie bedraagt 5 gulden, eventueel te voldoen in tien halfjaarlijkse termijnen van 50 cent.

IJmond

In de IJmond wordt in 1949 de vereniging Beverwijkse Uitvaart Verzorging opgericht. De vereniging fuseert in 1953 met de Eerste Coöperatieve Vereniging U.A. voor Uitvaart Verzorging in Beverwijk tot de Coöperatieve Vereniging U.A. Kennemer Uitvaart Verzorging.

In hetzelfde werkgebied is ook de Coöperatieve Vereniging voor Uitvaart Verzorging IJmuiden-Velsen actief, die in 1953 is opgericht. In 1963 fuseren beide coöperatieve verenigingen met elkaar tot de Coöperatieve Vereniging U.A. Uitvaart Verzorging IJmond e.o.

Leden van de Velsen-Noordse Dragersvereniging St. Barbara en uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde zijn inmiddels ook grotendeels lid geworden van onze vereniging.

Naar één Uitvaartvereniging Associatie & IJmond

Vanaf 1990 spreken Uitvaartverzorging IJmond en de Associatie uit Zaandam met elkaar over verdergaande samenwerking. Dat leidt in 1993 tot een fusie: de Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie U.A. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt UNC Uitvaartzorg B.V. opgericht.

In 2007 besluit de vereniging een deel van de aandelen aan DELA Uitvaartverzorging B.V. te verkopen. In 2010, 2018 en 2023 gebeurt dit nog eens. De opbrengsten worden gebruikt voor het instellen van een Goededoelenfonds, voor het vergroten van de tegemoetkoming in de uitvaartkosten voor leden en voor het versterken van de dienstverlening aan de leden vóór en na de uitvaart: de ledenconsulenten en de service ‘Diensten voor Leden’. De vereniging heeft nu geen zakelijk belang meer in het uitvaartbedrijf


Bestuur en Ledenraad

De vereniging kent een ledenraad en een bestuur van vijf personen, die zich inzetten voor de leden van de vereniging en altijd open staan voor nieuwe ideeën!

10 december 𝙒𝙚𝙧𝙚𝙡𝙙𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙟𝙚𝙨𝘿𝙖𝙜 – De dag van het overleden kind

Activiteitenoverzicht 2023/2024

‘Koffiedrinken met de notaris’ dinsdag 14 november in Castricum

10 december 𝙒𝙚𝙧𝙚𝙡𝙙𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙟𝙚𝙨𝘿𝙖𝙜 – De dag van het overleden kind

Wereldwijd komen mensen bij elkaar, op de 2e zondag in december, om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan.Omdat we in verschillende tijdzones leven worden er die dag, ieder uur ergens op de wereld, kaarsen aangestoken voor overleden kinderen. Zo ontstaat een golf van licht die de aarde gedurende …

Over de Uitvaartvereniging Lees meer »