Bestuur van de uitvaartvereniging

De vereniging kent een ledenraad en een bestuur van vijf personen, die zich inzetten voor de leden van de vereniging en altijd open staan voor nieuwe ideeën!

Bestuur

Het bestuur van de vereniging telt vijf leden, die de bestuurstaken hebben verdeeld. Zij vergaderen ca. vijf keer per jaar en worden elke drie jaar benoemd of herbenoemd. Per 7 juni 2023 bestaat het bestuur uit:

Piet Oudega

Piet Oudega – voorzitter

Gré Noom

Gré Noom – secretaris

Wim van Dijk

Wim van Dijk – penningmeester

Anton Grandiek

Anton Grandiek – lid

Hein Smit

Hein Smit – lid

Ledenraad

Om de 30.000 leden te vertegenwoordigen kent de vereniging een Ledenraad, met momenteel 25 leden. Zij worden eveneens elke drie jaar benoemd of herbenoemd. In de jaarlijkse ledenraadsvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de ledenraad. Ledenraadsleden worden daarnaast betrokken bij de voorbereiding van het beleid van de vereniging.

Wilt u met ons meedenken over de manier waarop de vereniging de leden kan ondersteunen? Meld u dan aan als lid van de ledenraad met een e-mail naar de secretaris:mm.noom@hetnet.nl. Om een evenwichtige samenstelling te bevorderen nodigen wij vooral leden uit de regio’s IJmond en Waterland uit om aan het werk van de ledenraad deel te nemen.

Per 7 juni 2023 bestaat de ledenraad uit:

De heer Braam, Zaandam
De heer Grandiek, Assendelft
De heer Mooij, Castricum
De heer Oudega, Koog aan de Zaan
De heer Rost, Beverwijk
De heer Hendriks, Castricum
Mevrouw Kerssens – van de Vooren, Beverwijk
De heer Van Kooten, Wormerveer
Mevrouw Noom, Assendelft
De heer Prins, Beverwijk
Mevrouw Zonneveld, Heemskerk
De heer Hollebeek, Zaandam

Mevrouw Beumer, Zaandam
De heer Van Dijk, Zaandam
De heer Rijswijk, Beverwijk
De heer Smit, Velserbroek
De heer Verhoef, Zaandam
De heer Wit, Zaandam
De heer Schuijt, Heiloo
De heer Smit, Hilversum
Mevrouw Zuurbier, Assendelft
Mevrouw Rheeden-Swart, Zaandam
De heer Stavast, Koog aan de Zaan

10 december 𝙒𝙚𝙧𝙚𝙡𝙙𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙟𝙚𝙨𝘿𝙖𝙜 – De dag van het overleden kind

Wereldwijd komen mensen bij elkaar, op de 2e zondag in december, om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan.Omdat we in verschillende tijdzones leven worden er die dag, ieder uur ergens op de wereld, kaarsen aangestoken voor overleden kinderen. Zo ontstaat een golf van licht die de aarde gedurende …

Bestuur Lees meer »