Financiële zorgverlener met grote betrokkenheid

  12 mei 2023

Uitvaartvereniging Associatie & IJmond en Fidinda financiële zorggroep zijn overeenkomen dat Fidinda diverse diensten gaat aanbieden aan de leden van de Associatie & IJmond.

Fidinda is een financiële zorgverlener met grote betrokkenheid. Wij leveren graag iets meer dan andere financiële zorgverleners. Wij nemen uw zorgen uit handen, bieden maatwerk en hebben oog voor u! Fidinda gaat voor de leden van Associatie & IJmond een helpdesk inrichten voor vragen over levenstestamenten, testamenten, regie over de zorg en ondersteuning bij het beheren van uw financiën. U wilt er waarschijnlijk liever niet aan denken, maar het kan voorkomen dat er een moment in uw leven komt dat u niet meer voor uzelf of partner kunt zorgen. Bijvoorbeeld wanneer u wilsonbekwaam raakt door een ernstig ongeluk of uw leeftijd. Als u niets hebt geregeld voor zo’n situatie, dan zal de rechter een bewindvoerder of curator benoemen om uw belangen te behartigen. Daarom is het goed om bepaalde administratieve en financiële zaken nu al te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een levenstestament.

Levenstestament

Wanneer u besluit zelf de regie te nemen voordat een dergelijke situatie zal ontstaan, kan een levenstestament met een gemachtigde uitkomst bieden. De door u gekozen gemachtigde zal uw belangen vertegenwoordigen. Fidinda kan de gemachtigde rol op zich nemen. U kunt ook iemand anders als gemachtigde laten benoemen. Fidinda kan dan voor u deze gemachtigde controleren (toezicht).

Ondersteuning bij uw financiën

Wanneer uw partner wegvalt kunnen plotseling problemen ontstaan als de weggevallen partner verantwoordelijk was voor de financiën in het gezin of als de weggevallen partner mantelzorger was. Fidinda kan dan van de achtergebleven partner snel praktische zaken uit handen nemen. Het spreekt vanzelf dat het beter is vooraf afspraken te maken. Dit is niet alleen fijn voor u zelf, maar ook voor uw partner die achterblijft. Fidinda informeert u graag over de mogelijkheden. Als lid kunt u ons dagelijks gratis en geheel zonder verplichtingen bellen of mailen met uw vragen. Het gaat daarbij om vragen van algemene en informatieve aard die, zonder kennis van de specifieke situatie van u als lid, door de Fidinda op eenvoudige wijze kunnen worden beantwoord. Uiterlijk de volgende werkdag heeft u per e-mail antwoord. Een tweede service die wij exclusief voor leden hebben betreft een gratis kennismakingsgesprek. Op de website vindt u de uitgebreide toelichting op de dienstverlening van Fidinda.

– op de foto: Sacha Ros van Fidinda

Diensten voor Leden

Leden van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond kunnen een beroep doen op Diensten voor Leden. Wij kunnen u diensten bieden die wij zelf verzorgen en wij hebben ook unieke afspraken gemaakt met professionele dienstverleners die speciale voorwaarden hanteren.

Tijdelijk een ander mailadres!

Tijdelijk een ander mailadres!