Op eigen benen

Piet Oudega

  12 mei 2023

Een heel oud Grieks raadsel luidt: welk schepsel loopt ’s ochtends op vier benen, ’s middags op twee benen en ’s avonds op drie? Het antwoord is: de mens. Hij of zij begint het leven kruipend op twee handen en twee benen, loopt daarna rechtop op twee benen en eindigt met een wandelstok als derde been. U begrijpt: de oude Grieken kenden de rollator nog niet, maar de verschillende levensfasen kenden ze heel goed.

Ook voor onze coöperatie breekt nu een nieuwe levensfase aan. Als aandeelhouder waren wij – samen met medeaandeelhouder DELA – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf Uitvaartzorg Associatie & IJmond. Een bedrijf dat wij in een ver verleden zelf hadden opgericht. Per 1 januari van dit jaar zijn onze aandelen overgegaan naar DELA en kunnen wij ons volledig concentreren op onze rol als uitvaartvereniging.

In het vorige ledenmagazine heb ik al beschreven dat ook na deze verandering de voordelen van het lidmaatschap van onze coöperatie overeind blijven. Onze dertigduizend leden houden recht op korting op de uitvaart, op korting voor verschillende diensten rond het levenseinde en, wellicht het belangrijkste, op de service van onze ledenconsulent Mariska van Aarst. Elders in dit magazine vindt u daar een overzicht van.

Ons bestuur staat nu voor de taak om de service voor onze leden verder uit te breiden. Dit eerste jaar op eigen benen zijn er ook allerlei praktische zaken die de aandacht vragen. Er gaat nog veel energie zitten in de overgang van aandeelhouder, verbonden aan een uitvaartonderneming, naar zelfstandige vereniging. We gaan de website updaten, de administratie aanpakken en een nieuwe vorm zoeken voor de PR. Ook moeten we nog ontdekken hoe de samenwerking

met DELA in de praktijk vorm kan krijgen. Maar ons bestuur heeft er zin in. Wij zijn de grootste uitvaartvereniging in ons land en willen voor onze leden graag ook de beste zijn. Als u ons daarbij als lid van de ledenraad wilt helpen waarderen wij dat zeer. Elders in dit magazine vindt u daar een artikel over. Ik hoop van harte dat u dit als een uitnodiging wilt beschouwen!

Piet Oudega,
Voorzitter

Activiteitenoverzicht

Dinsdag 20 juni, 19.00 uur
Koffiedrinken met de notaris – Heemskerk

Dinsdag 26 november, 19.00 uur
Koffiedrinken met de notaris – Zaandam

‘Koffiedrinken met de notaris’ dinsdag 16 april in Heemskerk

Veel mensen hebben vragen over uitvaart en erfrecht. Toch is de drempel om naar een uitvaartonderneming of een notaris te gaan soms best hoog. Daarom organiseren wij in een informele sfeer, onder het genot van een kopje koffie, een bijeenkomst waarin u vragen kunt stellen aan notaris Muller van Janssen & Van Commenée Notarissen en Ledenconsulent...