Hospice Het Tij, een tweede hospice in Zaanstad

  12 mei 2023

Stichting Hospice Zaanstreek opende in 2008 Hospice de Schelp, in een historisch Zaans huis met 4 zorgplaatsen in Krommenie, het noorden van de stad. De vraag naar hospicezorg, een thuisvervangende omgeving voor terminaal zieken, neemt toe en in hospice de Schelp konden inmiddels jaarlijks zo rond de aanvragen voor 40 opnames niet gehonoreerd worden. De meeste mensen willen de laatste levensfase het liefst thuis in hun eigen omgeving zijn, maar dat vraagt veel van alle betrokkenen en soms is de intensieve verzorging thuis niet meer op te brengen. Huisartsen en ook het Zaans Medisch Centrum meldden dat uitbreiding van hospicezorg in een tweede hospice, liefst in het zuiden van de stad, wenselijk was.

Voor het bestuur van de stichting was dit een grote uitdaging, met onzekerheden: een overspannen huizenmarkt, minimaal 60 vrijwilligers geïnteresseerd krijgen, opleiden enz. De zoektocht naar een geschikt pand startte in 2021 en in april 2022 kwam een grote bungalow in bezit waarin 5 zorgkamers gerealiseerd konden worden. Een prachtige locatie aan een park in Zaandam-zuid. Een grote verbouwing moest in gang gezet worden, in de tijd dat aannemers volle portefeuilles hadden én materialen veelal niet snel leverbaar waren.

Er werden werkgroepen gevormd én ervaring was al opgedaan in 2007 voor de Schelp. Wat bijzonder is (óf het kan bijna gebruikelijk genoemd worden), is dat het Zaanse bedrijfsleven volop inspringt voor maatschappelijke projecten. Waar bij de realisatie van het eerste hospice nog veel inhoudelijke uitleg nodig was over deze zorgvoorziening, openden zich nu direct vele deuren. Het “om niet” of “bijna om niet” van veel partijen, materieel en immaterieel, werd als een warme deken over Het Tij uitgespreid. Ook donaties van vele fondsen, waaronder het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond, ondersteunden de totstandkoming van Het Tij.

Mediapubliciteit leverde voldoende vrijwilligers (voor de zorg, de keuken, de administratie, de tuin) op om te starten. De cursussen voor de zorgvrijwilligers startten. Zorgaanbieder Evean, die de 24-uurs verpleegkundige zorg levert, had veel sollicitanten om een vast verpleegkundig team samen te stellen. Twee ervaren coördinatoren bereidden zich voor op de dagelijkse leiding.

Het is gelukt! Met inzet van velen opende in het weekend van 14/15 januari j.l. Hospice Het Tij de deuren. De belangstelling was groot, ook uit de regiogemeenten. Nu, 3 maanden na de opening kan met voldoening vastgesteld worden dat er een grote behoefte is aan de warme, huiselijke en persoonlijke zorg in de twee hospices met totaal 9 bedden en er sprake is van een hoge bezetting!

Meivakantie

Vanwege de meivakantie is het ‘steunpunt voor leden’ van 1 mei tot en met 13 mei niet bereikbaar.Heeft u dringend advies nodig i.v.m. een aanstaand overlijden, dan kunt u contact opnemen met DELA op 088-335 21 26.