Levensportret

  12 mei 2023

Het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond ondersteunt dit jaar onder andere Stichting Levensportret.

Stichting Levensportret, opgericht door Brian de Hond, is op 1 maart van start gegaan en heeft als doel om het levensverhaal vast te leggen van ongeneeslijk zieke mensen. In een persoonlijk gesprek krijg je alle ruimte en tijd om je verhaal te vertellen. Dit verhaal wordt professioneel vastgelegd en wordt zo een blijvende herinnering voor je nabestaanden. Het kan waardevol zijn om op deze manier je levenslessen na te laten aan je (klein)kinderen of je partner blijvend te laten weten hoe diep de liefde zit of anekdotes te herbeleven met vrienden.

Brian vertelt dat er bij binnenkomst soms nog wat nervositeit is. “Is mijn verhaal wel bijzonder genoeg?”. Maar ieder verhaal verdient het om verteld te worden. En als tijdens het gesprek de ontspanning komt en met een lach en een traan herinneringen worden opgehaald is telkens weer duidelijk hoe goed het is dat dit wordt gedaan. Een laatste cadeau aan je dierbaren.

Het Goededoelenfonds financiert 12 portretten.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor een levensportret? Dan kan dat door een mail te sturen naar: goededoelenfonds@uitvaartvereniging.org. Vermeld hierbij je contactgegevens en je lidmaatschapsnummer.

Werving leden ledenraad

Veelal eens per jaar, of zoveel meer als nodig, komt de ledenraad bijeen om zich te laten informeren over het beleid dat het bestuur voert, in te stemmen met voorgenomen besluiten of deze juist af te wijzen. En zeker voor het stellen van kritische vragen aan het bestuur.

De ledenraadsvergaderingen zijn altijd levendig, gezellig en boeiend. Bovendien wordt u financieel beloond voor uw aanwezigheid.

De ledenraad bestaat op dit moment uit 21 leden. Daarmee voldoen wij net aan het in de statuten gestelde minimale aantal leden. Kortom, om onze taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen hebben wij u nodig; als kritische meedenker! Graag komen wij met u in contact om te kijken of het ledenraadslid- maatschap iets voor u is.

U kunt zich kenbaar maken bij ondergetekende.

Gré Noom, secretaris
mm.noom@hetnet.nl

De uitvaartvereniging Associatie en IJmond kent een lange samenwerking met Begrafenisvereniging Barbara Zaandam. Uitvaartverzorging Associatie & IJmond verzorgde reeds de uitvaarten voor de overleden leden van Barbara Zaandam en de leden van Barbara Zaandam waren ook vertegenwoordigd in onze ledenraad. Deze plezierige samenwerking maakte dat de leden van Barbara, na de opheffing van hun vereniging, bijna allemaal zijn overgestapt naar de uitvaartvereniging Associatie en IJmond. Ook in dit Magazine heten wij u van harte welkom bij de Uitvaartvereniging Associatie & IJmond! Veel leesplezier.

Tijdelijk een ander mailadres!

Tijdelijk een ander mailadres!