Sterrenlicht Heiloo

Sterrenlicht

  9 november 2022

Sinds enkele jaren ondersteunt ‘Het Goededoelenfonds’ van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond ‘Sterrenlicht Heiloo’. Dit wordt elk jaar eind oktober, begin november georganiseerd.

Bewoners van Heiloo waren dit jaar op 29 oktober van harte welkom om een kaarsje aan te steken in een zogenoemde candle bag ter gedachtenis aan iemand die ze zijn verloren of die op dit moment wat extra kracht kan gebruiken. Dit papieren windlicht kun je versieren met bijvoorbeeld een mooie tekening, liedtekst, gedicht of mooie woorden.

De verhalen die al schrijvend en tekenend ter tafel komen zijn ontroerend. Mensen die elkaar niet kennen, luisteren vol aandacht naar elkaar, delen ervaringen en bemoedigen elkaar daardoor. Ondertussen wordt er prachtige muziek gemaakt en is er koffie met wat lekkers. Een van de aanwezigen geeft aan dat het haar goed doet om op deze wijze haar vriendin te herdenken. Hoewel het verse verdriet er niet minder van is geworden voelt haar hart wel lichter.

Ook voor kinderen is het een mooie vorm; in het vertrouwde buurthuis Het Trefpunt, een windlicht mooi versieren en dan zelf (of met een beetje hulp) een kaarsje aansteken. Dat maakt dat er elk jaar aardig wat kinderen aanwezig zijn. Als alle kaarsjes branden wordt er een gedicht voorgedragen en wordt geprobeerd om onder woorden te brengen wat de kracht is van het samen gedenken.

Het Goededoelenfonds van Uitvaart- vereniging Associatie & IJmond ondersteunt personen of instellingen die zich – zonder winstoogmerk – bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities. Kent u een project dat onze hulp goed kan gebruiken mail dan naar: goededoelenfonds@uitvaartvereniging.org of bel 075-6478747 voor verdere informatie.

10 december 𝙒𝙚𝙧𝙚𝙡𝙙𝙇𝙞𝙘𝙝𝙩𝙟𝙚𝙨𝘿𝙖𝙜 – De dag van het overleden kind

Wereldwijd komen mensen bij elkaar, op de 2e zondag in december, om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan.Omdat we in verschillende tijdzones leven worden er die dag, ieder uur ergens op de wereld, kaarsen aangestoken voor overleden kinderen. Zo ontstaat een golf van licht die de aarde gedurende …

Sterrenlicht Heiloo Lees meer »