Er gaat iets veranderen…

Piet Oudega

  9 november 2022

Eind juni heeft onze ledenraad een belangrijk besluit over de toekomst genomen. Er zal veel veranderen, al blijft gelukkig ook veel hetzelfde. We vertellen daar hieronder graag meer over.

Zoals u weet zijn onze uitvaartvereniging en Coöperatie DELA Uitvaartverzorging al vele jaren samen aandeelhouder in Associatie & IJmond Uitvaartverzorging, formeel Uitvaartverzorging Noord-Hollandse Combinatie (UNC). Vorig jaar liet DELA ons weten graag de resterende aandelen van ons over te willen nemen. DELA wil landelijk haar dienstverlening vanuit de eigen organisatie aanbieden. Doordat DELA in 2021 Yarden heeft overgenomen, kwam er versnelling in het realiseren van deze ambitie. Met het oog op het volledig realiseren van dit doel heeft DELA het initiatief genomen tot gesprekken over het overnemen van de resteren de aandelen. Tussen ons bestuur, DELA en de directie van UNC is daar uitvoerig over gesproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot afspraken waar onze ledenraad de goedkeuring aan heeft gegeven.

Hoe ziet de toekomst eruit? Het uitvaartbedrijf UNC zal per 1 januari 2023 worden overgenomen door DELA. De naam Associatie & IJmond zal nog een flink aantal jaren zichtbaar behouden blijven, zodat het bedrijf herkenbaar blijft voor onze leden.

Voor de leden van onze vereniging blijft veel hetzelfde. De vereniging blijft bestaan en blijft zich inzetten voor de leden. De ledenconsulent wordt overgenomen door DELA en kan hiermee haar werk voor de leden voortzetten. Het magazine, dat u nu leest, blijft verschijnen, nu met steun van DELA. Het Goededoelenfonds van onze vereniging blijft bestaan en hier zal DELA ook aan bijdragen. De kwaliteit van dienstverlening blijft gewaarborgd. De normen die DELA hieraan stelt zijn vergelijkbaar met die van UNC. Ons bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat de kwaliteit van dienstverlening van hoog niveau blijft.

Een pluspunt is ook: DELA biedt ook andere voorzieningen, zoals verzekeringen en spaarproducten. Waarmee zij een breed palet van diensten aanbiedt rondom de uitvaart en om de draad van het leven weer op te pakken.

Een andere belangrijke verandering is de ledenkorting. Ieder jaar werd de ledenkorting opnieuw vastgesteld. Het bestuur is met Coöperatie DELA overeengekomen dat we meerjarig een vaste ledenkorting zullen hanteren. De hoogte van deze korting bedraagt 400 euro voor leden van onze vereniging wanneer zij de uitvaart onderbrengen bij DELA. Hiermee bieden we ook op dit vlak continuïteit aan onze leden.

Het totale pakket is dermate positief dat ons bestuur de ledenraad heeft geadviseerd op het bod van DELA in te gaan. Eind juni heeft de ledenraad hier zijn akkoord voor gegeven. Momenteel worden de afspraken uitgewerkt in officiële overeenkomsten.

U ziet: er zijn veranderingen, maar één ding blijft staan als een huis: onze vereniging blijft zich volop inzetten voor de 30.000 leden. Een waardige en betaalbare uitvaart voor iedereen is en blijft ons streven.

Piet Oudega,
Voorzitter.

Tijdelijk een ander mailadres!

Tijdelijk een ander mailadres!