Ook zo’n zin in de ledenraad?

  18 oktober 2023

Onze Uitvaartvereniging Associatie & IJmond is een van de grote verenigingen in Nederland. Al zijn we niet zo groot als de ANWB of Omroep Max. Maar bij de uitvaartverenigingen zijn wij met onze 30.000 leden een hele grote. Misschien wel de grootste. Natuurlijk is het voor het bestuur niet mogelijk om met al die leden in gesprek te zijn over het werk van de vereniging. We proberen via dit ledenmagazine de band sterk te houden. Maar als bestuur wil je ook met enige regelmaat de leden echt spreken, verantwoording afleggen over bestedingen en overleggen over de koers van de vereniging. Om dat mogelijk te maken kennen we een ledenraad.

Vorig jaar, in het proces van de aandelenoverdracht, is de ledenraad drie keer bijeen geroepen. Dit jaar kwam de ledenraad kort voor de zomervakantie samen om te bespreken hoe we er nu voor staan en welke activiteiten we in de komende jaren extra gaan oppakken. Het was een informatieve en levendige bijeenkomst, waarin Miranda Audenaerdt, de regiomanager van DELA, vertelde hoe binnen het bedrijf de overgang van UNC naar DELA was verlopen. Een positief verhaal, ondanks de emoties die zo’n fusie of overname altijd met zich meebrengt. Je zult maar tientallen jaren met hart en ziel bij je bedrijf hebben gewerkt en dan onderdeel worden van een groot concern, met natuurlijk andere gewoontes en andere manieren van werken. Gelukkig kon de regiomanager melden dat de overgang heel goed was verlopen en dat iedereen met volle inzet aan het werk was om zich die veranderingen eigen te maken.

Aansluitend vertelde Mariska van Aarst, de ledenconsulent van de vereniging, wat de plannen voor dit jaar zijn om het contact met de leden te onderhouden en uit te breiden. Marketingactiviteiten horen eveneens tot haar taak. Ook tussen uitvaartorganisaties bestaat immers een stevige concurrentie.

Het was fijn dat we in de vergadering vier nieuwe leden in de ledenraad konden benoemen. Daardoor telt die nu 24 leden. Graag zouden we richting de 30 gaan. Vooral vanuit de IJmond en vanuit Waterland is er plaats voor nieuwe ledenraadsleden. Ik roep u graag op om u aan te melden voor de ledenraad! Wij beloven u prettige en verzorgde vergaderingen, met een goed gesprek over de koers van de vereniging. En natuurlijk worden uw eventuele kosten vergoed. In voorkomende gevallen kunt u, als u dat wilt, deelnemen aan de voorbereiding van discussies. Zo bleken in de juni-vergadering vijf ledenraadsleden bereid om met het bestuur mee te denken over nieuwe activiteiten van de vereniging. Kortom, ik nodig u graag uit om u aan te melden en via de ledenraad onze 30.000 leden te vertegenwoordigen!

Piet Oudega

Meivakantie

Vanwege de meivakantie is het ‘steunpunt voor leden’ van 1 mei tot en met 13 mei niet bereikbaar.Heeft u dringend advies nodig i.v.m. een aanstaand overlijden, dan kunt u contact opnemen met DELA op 088-335 21 26.