Als de mantelzorger wegvalt…

  17 januari 2019

Mevrouw Smit belt het Steunpunt. Haar 80-jarige vader is een paar weken geleden onverwacht overleden. Naast het enorme verdriet dat zijn overlijden met zich meebrengt maakt zij zich zorgen over haar moeder die nu alleen is achtergebleven. Zij heeft reuma, diabetes en lichte geheugenproblemen. Twee keer per week krijgt moeder hulp van de thuiszorg met douchen. De overige zorg kwam van haar vader die ook het huishouden voor zijn rekening nam. Mevrouw Smit en haar broer wonen niet in de buurt, hebben beide een drukke baan en zien geen mogelijkheden om zelf een structurele bijdrage aan de zorg voor hun moeder te kunnen leveren. Mevrouw Smit heeft op internet gezocht naar instanties die hulp en zorg bieden in deze situatie, maar zag algauw door de bomen het bos niet meer. Vandaar dat ze met ons contact opneemt. Samen met haar hebben we gekeken aan welke zorg behoefte is. 

Het belangrijkste op dit moment is huishoudelijke hulp, toezicht op medicatie inname, verzorgen van maaltijden en boodschappen doen. We hebben voor mevrouw Smit uitgezocht welke instanties deze hulpverlening bieden in de woonplaats van moeder. Met deze gegevens kon mevrouw Smit verder en heeft zij de benodigde zorg voor haar moeder in gang kunnen zetten.     *Gebruikte namen zijn fictief*

Zomervakantie

Vanwege de zomervakantie is het steunpunt voor leden van 19 juli tot en met 18 augustus niet bereikbaar. De ledenconsultent is niet bereikbaar per telefoon. U kunt wel een mail sturen naar steunpunt@uitvaartvereniging.org, deze wordt dan ná 18 augustus in behandeling genomen. Heeft u dringend advies nodig i.v.m. een aanstaand overlijden, belt u dan 088-335...