De digitale wereld…

  29 maart 2019

De wereld verandert en wordt in veel opzichten steeds meer een online-wereld. 6% van de Nederlanders heeft nog nooit op internet gezeten. Dat zijn ongeveer 900.000 mensen. Hiervan is de helft 75 jaar of ouder.
Redenen om niet te internetten zijn onder andere het ontbreken van een internetverbinding, er het nut niet van inzien en een gebrek aan kennis.
Maar wanneer je niet mee verandert, kan het lastig worden om alledaagse dingen te blijven doen in een maatschappij en bij een overheid die wel veranderen. Want hoe ga je dan een digitale nota betalen? Hoe ga je je belastingaangifte doen? Je wordt op die manier steeds afhankelijker van hulp van je kinderen of van mensen in je omgeving.

Gelukkig wordt de groep ouderen die geen internet gebruikt wel steeds kleiner. En dat is niet voor niets. Digitaliseren kan namelijk heel gunstig zijn voor senioren.
Wanneer je online en op afstand zaken kunt regelen kun je makkelijker zelfstandig blijven, ook wanneer je niet meer zo mobiel bent. Denk hierbij aan contact met de gemeente of zorgverleners, het online indienen van aanvragen of het regelen van bankzaken. Maar ook aan leukere onderwerpen zoals het samenstellen van een fotoboek, puzzelen of het opzoeken van informatie die met je interesse of hobby te maken heeft.

Steeds meer ouderen maken ook gebruik van social media. Zij doen dit om dezelfde redenen als jongeren dat doen: om contact te zoeken en te onderhouden met anderen, zo signaleert ouderenbond ANBO. Zeker als je wat minder makkelijk het huis verlaat, is het fijn wanneer je online, op een laagdrempelige manier, mensen kunt spreken of contact kunt maken met je (klein)kinderen. Bij oudere echtparen die internet gebruiken is er vaak 1 handiger op het web dan de ander. In veel gevallen gebruikt binnen een huishouden maar 1 van de partners internet. Dat is een kwetsbare positie, want wanneer die persoon wegvalt dan weet de ander niet wat te doen en moet er alsnog hulp ingeschakeld worden.

Het is dus belangrijk om met de ontwikkelingen mee te gaan waar dat mogelijk is. Zoekt u hulp of ondersteuning rondom het gebruik van computer, tablet of internet? Neemt u dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met u naar de beste manier om u het internet meer eigen te maken.

Meivakantie

Vanwege de meivakantie is het ‘steunpunt voor leden’ van 1 mei tot en met 13 mei niet bereikbaar.Heeft u dringend advies nodig i.v.m. een aanstaand overlijden, dan kunt u contact opnemen met DELA op 088-335 21 26.