Gelukkig is alles goed geregeld

  17 januari 2019

De heer en mevrouw De Jong zijn 60 jaar getrouwd en hebben een zoon. Sinds een jaar woont mevrouw op een gesloten afdeling van verpleeghuis Avondrood. Vanwege haar dementie was het helaas niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. De heer De Jong bezoekt haar zo vaak hij kan maar heeft te maken met diverse lichamelijke klachten. Zoon Alex vind het lastig en verdrietig om zijn ouders zo te zien aftakelen. Hij denkt ook steeds vaker aan het definitieve moment van afscheid moeten nemen en realiseert zich dat hij eigenlijk niet weet wat de wensen van zijn ouders zijn. Hierover maakt hij zich zorgen en hij zou graag informatie willen over de mogelijkheden. Alex neemt contact op met het Steunpunt voor Leden om een afspraak te maken voor een adviesgesprek. In dit gesprek worden de wensen en mogelijkheden rondom een uitvaart besproken en worden deze vastgelegd. Een week later zitten we met elkaar aan tafel. Het echtpaar De Jong is katholiek en binnen de wensen die we noteren komen veel katholieke gebruiken terug. Alex is niet gelovig en ook niet zo bekend met deze rituelen. Hij is enigszins verbaasd dat zijn vader hier zoveel waarde aan hecht, maar ook heel blij dat dit in het gesprek zo duidelijk naar voren komt. 

We hebben verder gesproken over onderwerpen die gaan spelen na een overlijden en nemen door wat er eventueel op voorhand al geregeld kan worden. De heer De Jong en Alex besluiten een en/of rekening te regelen voor hen beiden en zien ook het belang van een notariële volmacht. Wanneer we afscheid nemen geeft De heer De Jong aan dat er een last van zijn schouders is gevallen. Hij is blij dat de wensen voor zijn vrouw en hem op papier staan en dat Alex weet wat hij moet doen. Alex is blij dat hij nu een goed beeld heeft van de wensen van zijn ouders en dat geeft hem een gerustgesteld gevoel.     *Gebruikte namen zijn fictief*