Waar heb ik nu eigenlijk nog recht op?

  21 januari 2019

Afgelopen december belde mw. Hansen met het Steunpunt voor Leden. Haar echtgenoot was enkele weken daarvoor overleden en de uitvaart werd verzorgd door Uitvaartverzorging IJmond. Na de uitvaart is een van de nazorgmedewerkers bij mevrouw geweest om samen met haar te kijken welke administratieve dingen er geregeld moesten worden. Uit dit gesprek bleek dat er heel veel vragen waren rondom het inkomen van mevrouw nu haar partner was weggevallen. Haar partner was al met pensioen, maar zelf heeft zij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Ook heeft ze geen inkomsten uit werk of uitkering. De verwachting was dat er wel een nabestaandenpensioen zou zijn, dus de nazorgmedewerkster heeft het pensioenfonds van meneer geïnformeerd.

Enige tijd later bleek echter dat er van een nabestaandenpensioen geen sprake was. Daarom belde mevrouw met het Steunpunt. Een van de consulenten is bij haar thuis geweest en samen zijn ze gaan kijken waar zij allemaal wel en niet recht op heeft. De consulent heeft geholpen bij het indienen van een aanvraag voor sociale voorzieningen die er zijn vanuit de overheid. Mevrouw heeft nu een duidelijk beeld gekregen van haar financiële situatie en dat gaf heel veel rust. *Gebruikte namen zijn fictief*